USENET jest to globalny, zdecentralizowany i rozproszony system dyskusji w Internecie, realizowany za pomocą protokołu NNTP (Network News Transfer Protocol). Jako warstwę transportową NNTP wykorzystuje protokół TCP (port 119).

więcej o USENET w Wikipedii

więcej o NNTP w Wikipedii

ustawienia na własnym komputerze