System Obsługi Spraw jest to usługa polegająca na wsparciu dowolnej działalności wymagającej zarządzania zgłoszeniami użytkowników dokonywanymi za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu. System umożliwia zespołowi odpowiedzialnych pracowników szybkie reagowanie na nadchodzące zgłoszenia.

System Obsługi Spraw jest zrealizowany w oparciu o Open source Ticket Request System.

System Obsługi Spraw jest wykorzystywany w Uniwersytecie Śląskim nie tylko do wspomagania pracy Działów w Pionie Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji, ale i w innych jednostkach organizacyjnych uczelni. SOS wykorzystywany jest m.in. do obsługi rekrutacji studentów.

Jednostki organizacyjne UŚ, zainteresowane wykorzystaniem SOS, proszone są o kontakt z Działem Administracji Sieci i Usług Sieciowych.