Poczta przechodząca przez serwery obsługiwane przez DASiUS skanowana jest ze względów bezpieczeństwa skanerem antywirusowym i antyspamowym.

Z racji tego, że w chwili obecnej około 90% przychodzącej poczty to przesyłki niezamówione (tzw. spam), dodatkowo wprowadzone zostało zabezpieczenie antyspamowe w postaci tzw. greylistingu. Zabezpieczenie to polega na tym, że serwer wysyłający proszony jest o ponowienie przesyłki, w związku z czym prawidłowo ustawione serwery pocztowe powinny ponowić przesyłkę po ok. 5 minutach. Powoduje to wprawdzie pewne opóźnienie w dostarczaniu poczty (jedynie przy pierwszej próbie przesłania listu), ale też i na wejściu odrzuca sporo tzw. spamu wysyłanego z zarażonych komputerów.

Po przejściu przez ten filtr poczta jest skanowana dwoma programami antywirusowymi (Sophos Antivirus i ClamAV) z aktualnymi bazami wirusów. Zainfekowana poczta jest automatycznie odrzucana.

Pozostała część poczty przekazywana jest do systemu SpamAssassin, który kwalifikuje ją jako zamówioną lub niezamówioną. Poczta jednoznacznie zakwalifikowana jako spam jest odrzucana, a reszta jest dostarczana do skrzynki odbiorcy lub przekazywana do serwera poczty właściwego dla odbiorcy.

Uwaga: załączniki oraz pliki spakowane poddawane są również skanowaniu antywirusowemu, a przysyłana z Internetu (spoza uczelni) poczta z potencjalnie niebezpiecznymi plikami (exe, com, scr itp.) jest odrzucana.

Poczta dostarczana do skrzynek użytkowników na serwerach DASiUS zawiera w nagłówkach informację o wynikach skanowania AV i AS. Są to linie:

X-Virus-Scanned:
X-Spam-Score:
X-Spam-Status:
X-Spam-Level:

Linia nagłówka X-Spam-Status: określa, czy zawartość listu została zakwalifikowana jako spam (Yes), czy nie (No). Dodatkowo zawiera ona wyniki testów antyspamowych.

Jeśli w wyniku skanowania przesyłka otrzyma wartość większą niż 3 punkty, do tematu maila dodawane jest oznaczenie

*** SPAM ***

a liczba gwiazdek w linii nagłówka X-Spam-Level zwiększa się wprost proporcjonalnie do liczby punktów w linii X-Spam-Score. Na tej podstawie można samodzielnie zbudować filtry niechcianych wiadomości w kliencie poczty, które będą umieszczać przesyłki w odpowiednich folderach.

Został uruchomiony również specjalny adres mailowy służący zgłaszaniu SPAMU/PHISHINGU

Spam można zgłaszać wysyłając go JAKO ZAŁĄCZNIK do maila pod adres spam@us.edu.pl.

Wiadomość musi zostać przesłana jako załącznik (.eml). Bezpośrednie przekazanie – w treści maila – nie przyniesie pożądanego efektu.

Wszystkie przesłane w ten sposób maile posłużą do uczenia filtru antyspamowego.