Dostęp do poczty realizowany jest również poprzez interfejs WWW.

Adresy dla interfejsów pocztowych: