Serwery Działu Administracji Sieci i Usług Sieciowych przesyłają pocztę elektroniczną w obrębie Uniwersytetu Śląskiego oraz pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a światem zewnętrznym.

Wszyscy pracownicy Uniwersytetu Śląskiego(*) dysponują podstawowymi adresami poczty elektronicznej w postaci: <imię.nazwisko@us.edu.pl> (identyfikator w takiej postaci jest używany do korzystania z innych usług sieciowych, takich jak np. VPN czy dostęp do sieci bezprzewodowych w ramach projektu EduROAM). Pracownicy UŚ, których konta nie są aktywne, mogą je aktywować zdalnie (tylko z sieci komputerowej USNET) lub w Dziale Administracji Sieci i Usług Sieciowych, uzyskując tym samym możliwość używania poczty elektronicznej z adresem w postaci imie.nazwisko@us.edu.pl.

Studenci (i doktoranci) obecnie także posiadają konta pocztowe w domenie us.edu.pl. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.
Doktoranci posługują się kontami studenckimi.

ZASADY POSTĘPOWANIA Z HASŁAMI DO CENTRALNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

UWAGA: konta pocztowe w postaci: <user@usctoux1.cto.us.edu.pl>, <user@uranos.cto.us.edu.pl>, <user@ultra.cto.us.edu.pl>, <user@us.edu.pl> itp. są aktualnie obsługiwane jako aliasy do właściwych skrzynek w postaci <imie.nazwisko@us.edu.pl>. Nie gwarantuje się ciągłości obsługi w przyszłości powyższych adresów (z wyłączeniem adresów user@us.edu.pl, które zostaną zachowane bezterminowo jako aliasy). Użytkownicy są proszeni o wykorzystywanie kont w postaci <imię.nazwisko@us.edu.pl>.
JEDYNĄ obsługiwaną formą logowania do konta jest <imię.nazwisko@us.edu.pl>. Wyjątkiem od tej zasady są konta użytkowników zewnętrznych.
Konta w postaci <identyfikator@us.edu.pl> są nadal przydzielane, lecz tylko dla jednostek, organizacji, funkcji itp. Aby korzystać z tych kont, konieczne będzie dodanie nazwy domenowej przy logowaniu (czyli logować się pełnym adresem e-mail).

Nadawanie poczty elektronicznej następuje za pomocą programów takich jak Outlook, Outlook Express, Thunderbird itp. w protokołach SMTP i ESMTP z wykorzystaniem TLS lub SSL. Odbieranie poczty elektronicznej jest możliwe za pomocą w/w klientów poczty w protokołach POP3 i IMAP z wykorzystaniem TLS lub SSL. Transmisja sieciowa w przypadku wykorzystania SSL lub TLS zabezpieczona jest certyfikatem.

Korzystanie z poczty elektronicznej możliwe jest także za pomocą przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Opera i inne) z wykorzystaniem programu IMAP/Horde (https://poczta.us.edu.pl) lub IMAP/Rouncube (https://pocztus.us.edu.pl).

Okresowa zmiana hasła nie jest już wymagana, aczkolwiek użytkownik może zmienić własne hasło za pomocą strony WWW (Horde lub Roundcube).

Do obsługi poczty elektronicznej oraz stron www (tzw. hostingu) wybraliśmy:

 • Postfix jako serwer SMTP (MTA)
 • Dovecot jako serwer POP3 i IMAP oraz system autoryzacji do wysyłania
 • Amavisd-new jako interfejs pośredniczący do skanowania AV i AS
 • ClamAV jako skanery antywirusowe
 • Barracuda jako główne zabezpieczenie antyspamowe i antywirusowe
 • OpenDJ jako baza użytkowników (uwierzytelnianie, usługa katalogowa)
 • Plesk do udostępniania stron www
 • MySQL 5 jako baza danych
 • PureFTPD jako serwer FTPS
 • Horde jako webmail, kalendarz, książka adresowa itp.
 • Roundcube jako webmail, książka adresowa itp.
 • Sympa jako serwer list mailingowych

Poczta przesyłana przez serwery pocztowe DASiUS jest sprawdzana za pomocą skanerów: antywirusowego i antyspamowego. Listy, w których znaleziono wirusa lub robaka, są usuwane. Listy mające cechy spamu są albo usuwane, albo oznaczane w taki sposób, aby użytkownik mógł samodzielnie podjąć decyzję co do ich przeznaczenia.

(*) wg danych z bazy kadrowej