Pobieranie poczty z serwera jest to usługa polegająca na umożliwieniu lokalnemu komputerowi przeniesienia lub skopiowania komunikatów elektronicznych z serwera poczty. Pobieranie poczty odbywa się za pomocą protokołu POP3 (Post Office Protocol version 3). Jako warstwę transportową POP3 wykorzystuje protokół TCP (port 110). Ruch w protokole POP3 może być szyfrowany (za pomocą TLS lub SSL).

więcej o POP3 w Wikipedii

ustawienia na własnym komputerze