Dostęp do poczty na serwerze jest to usługa polegająca na umożliwieniu lokalnemu komputerowi wykonywania operacji takich jak czytanie, usuwanie, zmiana organizacji komunikatów elektronicznych przechowywanych na serwerze poczty, realizowana za pomocą protokołu IMAP (Internet Message Access Protocol). Jako warstwę transportową IMAP wykorzystuje protokół TCP (port 143). Ruch w protokole IMAP może być szyfrowany (za pomocą TLS lub SSL).

więcej o IMAP w Wikipedii

ustawienia na własnym komputerze

Uwaga: Usługa dostępu przez protokół IMAP jest obecnie niedostępna dla kont studenckich.