Informujemy, że Państwa dane osobowe: numer pracownika, imię, drugie imię, nazwisko i data urodzenia są przetwarzane w DASiUS w celu uaktywnienia dostępu do poczty elektronicznej. Zasady użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET określa regulamin USK. Informacje o poczcie elektronicznej w Uniwersytecie Śląskim można znaleźć na stronach WWW. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się tutaj.

We inform that personal data as: the employee number, first name, last name and date of birth are processed by IT Department to activate your e-mail account. The policy of using electronic mail in University of Silesia is fully described in USK regulations. You can find an information about electronic mail on the following website. The information about personal data processing can be found here.