Informujemy, że Państwa dane osobowe: numer pracownika, imię, drugie imię, nazwisko i data urodzenia są przetwarzane w DASiUS w celu uaktywnienia dostępu do poczty elektronicznej. Zasady użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET określa regulamin USK. Informacje o poczcie elektronicznej w Uniwersytecie Śląskim można znaleźć na stronach WWW. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się tutaj.