UWAGA: jeśli już używasz poczty elektronicznej w Uniwersytecie Śląskim, nie musisz wykonywać aktywacji konta. Ta strona zawiera informacje tylko dla tych pracowników, którzy dotychczas nie używali konta e-mail w UŚ.


Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogą używać kont poczty elektronicznej w postaci: imie.nazwisko@us.edu.pl. Przed rozpoczęciem używania konta konieczna jest jego aktywacja.

Aktywacja konta e-mail możliwa jest jedynie w USK USNET, tzn. za pomocą komputerów o adresach IP z klasy B 155.158.0.0/16.

Aktywacja konta e-mail odbywa się zdalnie i przebiega tak:

  • otwarcie strony do aktywacji konta e-mail
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej
  • wypełnienie i przesłanie formularza z informacjami osobistymi (numer pracownika, imię, drugie imię, nazwisko, data urodzenia)
  • ustalenie hasła do poczty elektronicznej
  • ustalenie hasła do kontaktów z DASiUS
  • konta można używać natychmiast po zakończeniu procesu aktywacji

Podczas aktywacji, na podstawie informacji podanych przez pracownika tworzony jest kod, który porównywany jest z kodem przechowywanym w systemie komputerowym. Aby aktywować konto, wymagana jest zgodność obu kodów. W praktyce oznacza to, że pracownik musi podać numer pracownika, imię, drugie imię, nazwisko i datę urodzenia dokładnie tak, jak zapisano w systemie.

UWAGA: nowo zatrudnieni pracownicy mogą przez pewien okres nie być ujęci w bazie danych, którą dysponujemy.

informacje o e-mail w UŚ

uaktywnij swoje konto e-mail (bezpieczne połączenie)