Użytkownicy USK USNET mogą wykorzystywać mechanizm pocztowych list dyskusyjnych, realizowanych za pomocą oprogramowania zwanego MailmanSympa

Listę dyskusyjną mogą posiadać jednostki organizacyjne UŚ, stowarzyszenia, koła studenckie oraz pracownicy.

Wniosek o udostępnienie listy dyskusyjnej, zawierający następujące informacje:

  1. imię, nazwisko, ew. nazwa, telefon, e-mail wnioskodawcy
  2. proponowana nazwa listy dyskusyjnej (np. „nowalista-l”)
  3. cel (opis) wykorzystania listy dyskusyjnej
  4. imię, nazwisko, telefon, e-mail proponowanego administratora listy

należy dostarczyć do Działu Administracji Sieci i Usług Sieciowych.