Sieć bezprzewodowa

 • Dostęp do sieci uczelni i  Internetu jest możliwy za pomocą urządzeń mobilnych w tych miejscach uczelni, w których uruchomione są punkty dostępowe do  sieci bezprzewodowej.
 • Dostęp do sieci bezprzewodowej uzyskuje się, wykonując odpowiednią konfigurację sieci w  urządzeniu mobilnym:
  • SSID: eduroam
  • ochrona: WPA2-Enterprise
  • szyfrowanie: AES
  • metoda uwierzytelniania: Microsoft: Chroniony protokół EAP
  • certyfikat: AddTrust External CA Root
  • serwer: radius.us.edu.pl
  • uwierzytelnianie: Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAPv2)
 • Login: swój_nr_usid@us.edu.pl lub założony_alias@us.edu.pl

Uwaga: jako login należy używać pełnego adresu email, razem z nazwą domeny!

 • Hasło: takie samo jak do poczty