Poczta elektroniczna

 • Pocztą elektroniczną można posługiwać za pomocą przeglądarki (tzw. webmail) lub klienta poczty na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, podając pełny adres e-mail lub alias e-mail i hasło.
 • Pojemność skrzynki pocztowej studenta to 500 MB.
 • Adres WWW poczty dla studentów UŚ to: https://post.us.edu.pl .
 • Konfiguracja serwera poczty przychodzącej (POP3) dla studentów UŚ:
  • typ serwera: POP
  • nazwa serwera: pop3stud.us.edu.pl
  • port: 995
  • użytkownik: usId@us.edu.pl (lub założony alias@us.edu.pl)
  • bezpieczeństwo: SSL/TLS
  • metoda uwierzytelniania: normalne hasło
 • Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP):
  • nazwa serwera: smtp.us.edu.pl
  • port: 587
  • użytkownik: usId@us.edu.pl (lub założony alias@us.edu.pl)
  • bezpieczeństwo: STARTTLS
  • metoda uwierzytelniania: normalne hasło
 • Protokół IMAP nie jest obsługiwany.