Hasła

  • Hasło do e-mail/wi-fi/VPN jest takie samo, jak w systemie USOSWeb.
  • Odzyskiwanie lub zmiana hasła do e-mail/wi-fi/VPN odbywa się w systemie USOSWeb za pomocą przewidzianego w nim sposobu.
  • Hasło w systemie e-mail zostanie zmieniane z opóźnieniem,  następnego dnia roboczego po jego zmianie w systemie USOSWeb.
  • Po sprawdzeniu poprawności działania nowego hasła w systemie e-mail (https://post.us.edu.pl) należy ponownie zalogować się na stronie aktywacji konta studenckiego. Spowoduje to aktualizację hasła do sieci wi-fi/VPN.