Dane osobowe

  • DASiUS informuje, że w systemie realizującym usługi sieciowe przetwarzane są następujące dane osobowe studenta: imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i alias e-mail, USID, identyfikator USOS (zwykle numer PESEL).
  • Podczas aktywacji konta student potwierdza, że wie o tym, iż Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych jest jednostką organizacyjną Administracji Ogólnouczelnianej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul.  Bankowa 12, który jest administratorem jego danych osobowych, a  także zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w katalogu, w szczególności imion, nazwiska, adresu (i  aliasu) poczty elektronicznej, w celu korzystania z usług sieciowych w Uniwersytecie Śląskim, w szczególności poczty elektronicznej, sieci bezprzewodowej i wirtualnej sieci uczelni. Student jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o  przysługującym mu prawie dostępu do treści tych danych oraz  możliwości ich poprawiania.