Bezpieczne korzystanie z usług sieciowych

 • Nie wolno ujawniać swojego hasła, ani nigdzie zapisywać swoich haseł, w  szczególności w plikach na komputerze.
 • DASiUS zaleca okresową zmianę hasła do systemu (np. co 30 dni).
 • Informacje niezbędne do  uzyskania dostępu do systemu DASiUS i korzystania z niego, tj.  identyfikator i hasło, wolno podawać wyłącznie na stronie logowania do poczty lub w okienkach uwierzytelniania systemów informatycznych (wi-fi, VPN).
 • Jedynym prawidłowym adresem usług poczty elektronicznej jest https://post.us.edu.pl . Przed uwierzytelnieniem w systemie DASiUS należy zawsze upewnić się co do poprawności tego adresu.
 • Połączenie podczas logowania do  poczty elektronicznej, jak i całej sesji użytkownika, jest szyfrowane za pomocą 128-bitowego protokołu SSL zapewniającego poufność oraz integralność przesyłanych danych.
 • Potwierdzeniem nawiązania bezpiecznego połączenia jest ikona kłódki w pasku stanu (lub pasku adresu) przeglądarki oraz adres strony, który rozpoczyna się od https://.
 • Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z usług sieciowych w  miejscach publicznych (np. kawiarenkach internetowych).
 • Nigdy nie należy odpowiadać na  wiadomości e-mail, których nadawcy proszą o ujawnienie czy  zweryfikowanie danych osobowych klienta oraz poufnych informacji takich, jak hasło konta sieciowego. DASiUS zapewnia, że nigdy nie wysyła tego typu wiadomości – po  otrzymaniu takiego e-maila należy go zignorować.
 • DASiUS nigdy także nie wysyła e-maili, w których linki/odnośniki prowadzą bezpośrednio do  stron z oknem logowania do poczty elektronicznej – po otrzymaniu takiego e-maila należy go zignorować.
 • E-maile od DASiUS wysyłane są zawsze w języku polskim (ewentualnie z tłumaczeniem na język angielski), z adresem e-mail nadawcy dasius(at)us.edu.pl . Komunikaty od DASiUS mogą być też rozpowszechniane w formie biuletynów i umieszczane bez pośrednictwa serwerów pocztowych w skrzynkach pocztowych użytkowników. W takim przypadku będą one zawierały adres strony w serwisie WWW http://usnet.us.edu.pl , na której będzie można zweryfikować informacje.
 • Zaleca się nie korzystać w  trakcie sesji poczty elektronicznej z innych stron WWW. Adres strony logowania do poczty elektronicznej należy każdorazowo wprowadzać w nowo otwartym oknie lub zakładce przeglądarki.