Uwaga: Przed rozpoczęciem procesu aktywacji proszę upewnić się, że zapoznali się Państwo z informacjami zamieszczonymi tutaj!