Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych przedstawia informacje, związane z wdrażaniem sieci bezprzewodowej w uczelni. Informacje te przeznaczone są dla użytkowników oraz administratorów lokalnych sieci komputerowych.