Usługa związana z czasem to synchronizacja zegarów w systemach komputerowych działających w sieciach z przełączaniem pakietów, realizowana za pomocą protokołu NTP (Network Time Protocol). Jako warstwę transportową NTP wykorzystuje protokół UDP (port 123).