Serwerem VPN w USK USNET jest:

  • vpn.us.edu.pl

Dla pracowników oraz studentów, którzy potrzebują bezpiecznego dostępu do USK USNET spoza uczelni, uruchomiona jest usługa VPN (Virtual Private Network). Aby skorzystać z usługi, należy mieć aktywne konto pocztowe na centralnych serwerach uczelni.UWAGA DLA PRACOWNIKÓW: jeśli aktywowałeś konto przed 18 czerwca 2008 r., lub Twoje konto było już aktywne przed uruchomieniem zdalnej aktywacji, tj. przed 11 marca 2008 r., aby skorzystać z połączenia VPN musisz wykonać reset hasła do systemu. W tym celu należy zalogować się na stronie poczty elektronicznej używając identyfikatora imie.nazwisko@us.edu.pl (a nie aliasu!), wybrać „Hasło” i zmienić hasło. Po tym możliwe już będzie używanie VPN.


Instrukcja konfiguracji połączenia VPN w systemie Windows w dziale „Pomoc”