Serwerem SMTP w USK USNET jest:

  • smtp.us.edu.plport 587 (STARTTLS) lub port 465 (SSL)

Aby zapewnić, że nadamy pocztę za pomocą serwera poczty Uniwersytetu Śląskiego, należy wpisać w/w nazwę serwera do konfiguracji (serwer poczty wychodzącej) wykorzystywanego przez siebie programu do obsługi poczty. Sposób konfiguracji zależy od używanego programu pocztowego. Pomoc w zakresie konfiguracji wybranych programów pocztowych znajduje się tutaj.