Serwermi POP3 w USK USNET są:

  • pop3.us.edu.pl (dla pracowników) – port 110 (STARTTLS) lub  port 995 (SSL)
  • pop3stud.us.edu.pl (dla studentów) – port 995 (SSL/TLS)

Aby zapewnić, że odbierzemy pocztę za pomocą serwera poczty Uniwersytetu Śląskiego, należy wpisać w/w nazwę serwera do konfiguracji (serwer poczty przychodzącej – typ serwera POP) wykorzystywanego przez siebie programu do obsługi poczty. Sposób konfiguracji zależy od używanego programu pocztowego. Przykładowe opisy konfiguracji wybranych programów pocztowych znajdują się tutaj.