Użytkownicy Usenet news w USK USNET proszeni są o korzystanie z serwera news Politechniki Śląskiej:

  • news.polsl.pl (udostępniany przez ŚASK)

Aby zapewnić, że czytamy i piszemy newsy za pomocą serwera USENET news Politechniki Śląskiej, należy wpisać w/w nazwę serwera do konfiguracji (serwer news) wykorzystywanego przez siebie programu do obsługi news. Sposób konfiguracji zależy od używanego programu pocztowego.