Serwerem IMAP w USK USNET jest:

  • imap.us.edu.plport 143 (STARTTLS), lub port 993 (SSL)

Uwaga: Dla kont studenckich ta usługa jest obecnie niedostępna.

Aby zapewnić, że zobaczymy naszą pocztę za pomocą serwera poczty IMAP Uniwersytetu Śląskiego, należy wpisać w/w nazwę serwera do konfiguracji (serwer poczty przychodzącej – typ serwera IMAP) wykorzystywanego przez siebie programu do obsługi poczty. Sposób konfiguracji zależy od używanego programu pocztowego. Przykładowe opisy konfiguracji wybranych programów pocztowych znajdują się tutaj.