Serwerem usługi FTP dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego mających utworzone konto do obsługi stron WWW jest:

  • prac.us.edu.pl

Jako nazwy użytkownika należy użyć pełnego adresu e-mail (wraz z domeną) oraz tego samego hasła co do poczty.

Jeśli z jakichś powodów występują problemy z transferem plików po połączeniu, należy zaznaczyć opcję, aby klient używał połączenia pasywnego (może to być spowodowane np. konfiguracją firewalla).

Rozszerzenie dotyczące szyfrowania (TLS) obsługiwane jest na standardowym porcie FTP czyli 21.