Regulamin USK USNET został znowelizowany zarządzeniem JM Rektora 14 lutego 2008 r.

Najważniejsze zmiany regulaminu to:

  • rozszerzenie prawa do użytkowania USK USNET, połączone z wprowadzeniem odpłatności za korzystanie z sieci przez użytkowników spoza społeczności akademickiej
  • wprowadzenie obowiązku zatwierdzania regulaminów sieci lokalnych
  • zmiana sposobu postępowania w przypadku potrzeby odłączenia sieci lokalnej od szkieletu sieci

Regulamin USK USNET