NIEAUTORYZOWANE PLIKI MUZYCZNE I FILMOWE
ORAZ OPROGRAMOWANIE W SIECIACH KOMPUTEROWYCH

ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI ICH UNIKNIĘCIA

 1. Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniu.Kierownictwo firmy / uczelni może podjąć odpowiednie kroki, zmierzające do zapobiegania nielegalnej działalności. Są to:
  • Ustalenie wyraźnej polityki firmy wobec kradzieży własności intelektualnej
   Wszyscy pracownicy firmy / uczelni powinni mieć świadomość, że nieautoryzowane kopiowanie lub przesyłanie materiałów chronionych prawem jest kradzieżą i że dana firma/uczelnia nie toleruje takiej działalności. W ślad za tym zaleca się zobowiązanie pracowników w sposób prawnie wiążący do należytego wykorzystywania sieci komputerowej, tak by nie dochodziło do naruszeń własności intelektualnej.
  • Dokonanie inwentaryzacji wszystkich treści chronionych prawem
   Niektóre instytucje regularnie sprawdzają swoje systemy komputerowe, spisując niektóre materiały chronione prawem, np. oprogramowanie komputerowe. Taka inwentaryzacja powinna obejmować wszystkie rodzaje treści chronionych prawem, włączając pliki muzyczne i pliki filmowe. Pliki muzyczne są zazwyczaj przechowywane na dyskach w formacie .mp3, .wma, lub .wav, natomiast pliki filmowe – w formacie .avi, .mpeg, .asf. Typowe skompresowane nagranie muzyczne zajmuje około 3-5 megabajtów.
  • Usunięcie wszystkich nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych prawem.
   Nagrania muzyczne czy filmy opublikowane dla celów komercyjnych prawie nigdy nie są licencjonowane do zwielokrotniania w obrębie firmy/uczelni czy dystrybucji w Internecie, za wyjątkiem uznanych, legalnie działających serwisów muzycznych. Należy więc uzyskać dowód na to, że dany plik muzyczny jest legalny. „Kopia prywatna”, „dozwolony użytek”, „materiał promocyjny” to argumenty, które nie dotyczą kopiowania programów komputerowych, jak również muzyki, w obrębie firmy lub z Internetu bez zgody posiadaczy praw.
  • Przedsięwzięcie środków ostrożności przeciwko dalszym naruszeniom
   Zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych pozwoli na zmniejszenie ryzyka nieautoryzowanego kopiowania treści chronionych prawem. Mogą to być:


   • Konfiguracja zapór ogniowych – zaporę można ustawić w ten sposób, by blokowała nielegalne pliki i serwisy
   • Skanowanie portów – dostępne są aplikacje, które ujawnią próby prowadzenia lub podłączenia się do serwisu peer-to-peer
   • Ochrona przed wirusami za pomocą odpowiedniego oprogramowania
   • Automatyczna inwentaryzacja – dzięki zastosowaniu oprogramowania, które na bieżąco prowadzi inwentarz instalowanych aplikacji i umieszczanych plików.
   • Wyznaczenie osoby w firmie / instytucji odpowiedzialnej za przeciwdziałanie i zapobieganie kradzieży własności intelektualnej. Najczęściej takie zadanie powierzane jest administratorowi sieci lub dyrektorowi finansowemu firmy.

   Kontakt do osoby odpowiedzialnej w Państwa w firmie / uczelni za zapobieganie pobieraniu, kopiowaniu i udostępnianiu w sieci nieautoryzowanych plików muzycznych, plików filmowych i programów komputerowych oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

   KOALICJA ANTYPIRACKA / ZPAV
   ul. Kruczkowskiego 12/2
   00-380 Warszawa
   fax. (022) 625 16 61
   e-mail: koalicja@zpav.pl


Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (1/3) – Pobieranie, kopiowanie i udostępnianie w sieci nieautoryzowanych plików muzycznych, filmowych i programów komputerowych.

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (2/3) – Zagrożenia dla firmy / uczelni

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (3/3) – Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniu