NIEAUTORYZOWANE PLIKI MUZYCZNE I FILMOWE
ORAZ OPROGRAMOWANIE W SIECIACH KOMPUTEROWYCH

ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI ICH UNIKNIĘCIA

  1. Pobieranie, kopiowanie i udostępnianie w sieci nieautoryzowanych plików muzycznych, filmowych i programów komputerowych.Jak w każdej dziedzinie, firmy i osoby związane z tworzeniem muzyki, filmu czy oprogramowania zasługują na godziwe wynagrodzenie – w ten sposób doceniona zostaje ich inwencja twórcza, poświęcony czas i ciężka praca. To, czy otrzymają wynagrodzenie zależy jednak od osób, korzystających z takich utworów i podjętej przez nich decyzji o ich zakupie bądź też kradzieży, tzn. skopiowaniu lub rozpowszechnieniu bez zgody twórców.Niestety zdarza się, iż w obrębie firm, uczelni i instytucji państwowych ma miejsce nieautoryzowane kopiowanie muzyki, filmów i programów na firmowych lub uczelnianych serwerach – najczęściej bez wiedzy pracodawcy czy władz administracyjnych. Sprzyja temu wysoka przepustowość łączy internetowych i pojemne firmowe dyski komputerowe. W firmie taka działalność to nie tylko nieodpowiednie wykorzystywanie czasu pracy i możliwości firmowych systemów komputerowych. To również działalność niezgodna z prawem. Na uczelni wiąże się ona także z niewłaściwym korzystaniem z sieci, która ma służyć przede wszystkim celom edukacyjnym.

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (1/3) – Pobieranie, kopiowanie i udostępnianie w sieci nieautoryzowanych plików muzycznych, filmowych i programów komputerowych.

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (2/3) – Zagrożenia dla firmy / uczelni

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (3/3) – Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniu