Warszawa, 30 maja 2003 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu KOALICJI ANTYPIRACKIEJ, działającej na rzecz ochrony praw producentów nagrań dźwiękowych, utworów audiowizualnych i oprogramowania komputerowego, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zagrożenia, wynikające z niewłaściwego wykorzystywania muzyki, filmów czy programów komputerowych w systemach informatycznych ośrodków akademickich. Zawiązana w 1998 roku przez trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Fundację Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA) i Business Software Alliance (BSA) KOALICJA ANTYPIRACKA jest organizatorem licznych akcji i kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz walki z naruszeniami praw własności intelektualnej, w szczególności w dobie błyskawicznego rozwoju techniki cyfrowej.

Rozpowszechnianie nieautoryzowanych utworów muzycznych, filmów czy oprogramowania w Internecie staje się coraz bardziej powszechne, szczególnie wśród studentów. Największe zagrożenie dla twórców i artystów wykonawców stanowią serwisy peer-to-peer, które pozwalają na szybką i bezpośrednią wymianę nieautoryzowanych plików muzycznych i filmowych. Coraz częściej pobieranie i kopiowanie muzyki, filmów czy oprogramowania odbywa się przy wykorzystaniu komputerów i serwerów, stanowiących własność uczelni – zwykle bez wiedzy władz administracyjnych. Sprzyja temu wysoka przepustowość łączy internetowych, pojemne dyski komputerowe, a także łatwy dostęp do komputera. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że działalność taka jest niezgodna z prawem i może także stanowić poważne zagrożenie także dla instytucji. Mamy nadzieję, że załączone informacje przybliżą Państwu problematykę i pomogą podjąć odpowiednie kroki, aby nie dopuścić do takich sytuacji.

W celu zapewnienia Państwu jak najszerszego dostępu do informacji i usprawnienia komunikacji, bardzo prosimy o wyznaczenie osoby, która odpowiedzialna będzie z ramienia władz uczelni za zapobieganie i przeciwdziałanie wyżej opisanym naruszeniom praw własności intelektualnej. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej takie zadanie powierzane jest administratorowi sieci lub dyrektorowi administracyjnemu. Informację o wyznaczeniu takiej osoby prosimy kierować pod adresem:

KOALICJA ANTYPIRACKA / ZPAV
Ul. Kruczkowskiego 12 m. 2
00-380 Warszawa
fax. 022 / 6251661, e-mail: koalicja@zpav.pl

Jesteśmy oczywiście gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania skierowane do nas nie tylko przez władze uczelni, ale także studentów, a także wspomóc uczelnię w przeprowadzeniu ewentualnej akcji informacyjnej.

Łączymy wyrazy szacunku,

BSA ZPAV FOTA
Bartłomiej Witucki Marek Staszewski Mariusz Kaczmarek

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (1/3) – Pobieranie, kopiowanie i udostępnianie w sieci nieautoryzowanych plików muzycznych, filmowych i programów komputerowych

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (2/3) – Zagrożenia dla firmy / uczelni

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (3/3) – Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniu