Warszawa, 14 października 2008 roku

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Szanowni Państwo,

W imieniu Związku Producentów Audio-Video, działającego na rzecz ochrony praw producentów nagrań dźwiękowych, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt niewłaściwego wykorzystywania muzyki w systemach informatycznych ośrodków akademickich.

Rozpowszechnianie utworów muzycznych w sieciach p2p za pomocą programów umożliwiających wymianę plików muzycznych jest coraz bardziej powszechne. Badania przeprowadzone na zlecenie ZPAV wskazują, że w ciągu tylko jednego tygodnia dochodzi do wymiany około 5,000,000 nagrań. Najczęściej rozpowszechniane utwory muzyczne są udostępniane bez zgody właścicieli praw – w ten sposób naruszane są prawa autorów, wykonawców i producentów muzycznych.

Coraz częściej też pobieranie i kopiowanie muzyki odbywa się przy wykorzystaniu komputerów i serwerów, stanowiących własność uczelni – zwykle bez wiedzy władz administracyjnych. Sprzyja temu wysoka przepustowość łączy internetowych, pojemne dyski komputerowe oraz łatwy dostęp do komputera. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że działalność taka jest niezgodna z prawem i może stanowić poważne zagrożenie także dla instytucji. Potwierdzają to znane z mediów doniesienia o wynikach działań organów ścigania na terenie domów akademickich kilku uczelni.

Dlatego wraz z rozpoczętym nowym rokiem akademickim chcielibyśmy zachęcić Państwa do zwrócenia uwagi na posiadane zasoby informatyczne, w tym ewentualnie nielegalnie gromadzone i udostępniane pliki muzyczne oraz podjęcie kroków zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania wyżej opisanym naruszeniom. Będziemy też wdzięczni za wszelkie informacje na temat podjętych przez Państwa działań mających na celu ochronę praw własności intelektualnej w uczelnianych systemach informatycznych.

O ile uznacie Państwo za celowe, ZPAV gotów jest udzielić asysty administratorom sieci internetowych w Waszych ośrodkach w działaniach zapobiegających ewentualnym naruszeniom praw producentów fonograficznych.

Z poważaniem

Marek Staszewski

Pełnomocnik ZPAV


Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (1/3) – Pobieranie, kopiowanie i udostępnianie w sieci nieautoryzowanych plików muzycznych, filmowych i programów komputerowych

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (2/3) – Zagrożenia dla firmy / uczelni

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (3/3) – Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniu