Rektor Uniwersytetu Śląskiego i Administrator Uczelnianej Sieci Komputerowej przekazują do wiadomości społeczności akademickiej treść listów otrzymanych od Związku Producentów Audio Video oraz Koalicji Antypirackiej, zawiązanej przez instytucje zainteresowane ochroną własności intelektualnej. Administrator USK uprzejmie informuje, że będzie podejmował wszystkie niezbędne czynności, aby w USK USNET nie dochodziło do naruszenia praw własności intelektualnej. Administrator USK przypomina, że zgodnie z Regulaminem USK USNET administratorzy i użytkownicy sieci uczelni ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za swoje działania.

Maciej Uhlig
administrator USK USNET

List ZPAV z 14.10.2008 r. w sprawie ochrony praw producentów audio

List ZPAV z 30.05.2003 r. w sprawie Koalicji Antypirackiej


Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (1/3) – Pobieranie, kopiowanie i udostępnianie w sieci nieautoryzowanych plików muzycznych, filmowych i programów komputerowych

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (2/3) – Zagrożenia dla firmy / uczelni

Nieautoryzowane pliki w sieciach komputerowych (3/3) – Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniu