Nadużycia sieci Internet spowodowane przez użytkowników sieci z Uniwersytetu Śląskiego należy zgłaszać pod adres abuse (at) us.edu.pl .

Administrator USK USNET, po otrzymaniu zgłoszenia o nadużyciu sieci, wykonuje rutynowo następujące czynności:

  • blokuje dostęp do sieci komputera, wskazanego w informacji o nadużyciu sieci
  • przesyła zgłoszoną skargę do administratora sieci lokalnej z prośbą o usunięcie problemu
  • w przypadku nadużyć związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, informuje o skardze kierownika właściwej jednostki organizacyjnej
  • po uzyskaniu od administratora sieci lokalnej informacji o usunięciu problemu, przywraca dostęp do sieci dla wskazanego komputera

W serwisie WWW UŚ można znaleźć informację o problemach związanych z ochroną własności intelektualnej.