Konto pracownicze

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogą używać kont poczty elektronicznej w postaci: imie.nazwisko@us.edu.pl.

Przed rozpoczęciem używania konta konieczna jest jego aktywacja.

Konto może zostać aktywowane po otrzymaniu przez dział DASiUS z Działu Kadr odpowiednich danych pozwalających aktywować konto. Dane te przysyłane są najczęściej dwa razy w miesiącu.

Konto studenckie

Studenci Uniwersytetu Śląskiego również mogą używać kont poczty  w domenie us.edu.pl.

Szczegóły dotyczące konta studenckiego i związanego z nim możliwości znajdują się tutaj.

Konta dla kół naukowych

Do założenia tego typu kont potrzebne jest podanie w formie pisemnej lub drogą mailową (tylko z adresu osobistego opiekuna naukowego koła w domenie us.edu.pl).

W przypadku podania na piśmie:

 • pismo należy złożyć w Dziale DASiUS, ul.Bankowa 14, pokój 412a;
 • pismo musi być potwierdzone podpisem i pieczątką opiekuna koła naukowego lub kierownika katedry.
 • w podaniu należy również podać osobę odpowiedzialną za konto będącą pracownikiem UŚ (imię i nazwisko i adres e-mail w domenie us.edu.pl – jeżeli osoba taki posiada);
 • dane dostępowe do konta odeślemy mailem na adres osoby składającej wniosek (tylko w domenie us.edu.pl), lub osobie odpowiedzialnej (na adres e-mail w domenie us.edu.pl – jeżeli osoba taki posiada) ;
 • osoba odpowiedzialna może się również pojawić u nas osobiście z dokumentem tożsamości w celu ustalenia haseł;

W przypadku podania przesłanego e-mailem:

 • e-mail musi zostać wysłany przez opiekuna naukowego koła lub kierownika katedry (wyłącznie z osobistego adresu e-mail w domenie us.edu.pl);
 • w e-mailu należy podać osobę odpowiedzialną za konto będącą pracownikiem UŚ (imię i nazwisko i adres e-mail w domenie us.edu.pl – jeżeli osoba taki posiada);
 • dane dostępowe do konta odeślemy mailem na adres osoby składającej wniosek (tylko w domenie us.edu.pl), lub osobie odpowiedzialnej (na adres e-mail w domenie us.edu.pl – jeżeli osoba taki posiada) ;
 • osoba odpowiedzialna może się również u nas pojawić osobiście z dokumentem tożsamości w celu ustalenia haseł;

Konta dla konferencji

Do założenia tego typu kont potrzebne jest podanie w formie pisemnej lub drogą mailową (tylko z osobistego adresu w domenie us.edu.pl) od kierownika jednostki organizującej konferencje.

W przypadku podania na piśmie:

 • pismo należy złożyć w Dziale DASiUS, ul. Bankowa 14, pokój 412a;
 • pismo musi być potwierdzone podpisem i pieczątką kierownika jednostki organizującej konferencję.
 • w podaniu należy również podać osobę odpowiedzialną za konto będącą pracownikiem UŚ (imię i nazwisko i adres e-mail w domenie us.edu.pl – jeżeli osoba taki posiada);
 • dane dostępowe do konta odeślemy mailem na adres osoby składającej wniosek (tylko w domenie us.edu.pl), lub osobie odpowiedzialnej (na adres e-mail w domenie us.edu.pl – jeżeli osoba taki posiada) ;
 • osoba odpowiedzialna może się również pojawić u nas osobiście z dokumentem tożsamości w celu ustalenia haseł;

W przypadku podania przesłanego e-mailem:

 • e-mail musi zostać wysłany przez kierownika jednostki organizującej konferencję (wyłącznie z osobistego adresu e-mail w domenie us.edu.pl);
 • w e-mailu należy podać osobę odpowiedzialną za konto będącą pracownikiem UŚ (imię i nazwisko i adres e-mail w domenie us.edu.pl – jeżeli osoba taki posiada);
 • dane dostępowe do konta odeślemy mailem na adres osoby składającej wniosek (tylko w domenie us.edu.pl), lub osobie odpowiedzialnej (na adres e-mail w domenie us.edu.pl – jeżeli osoba taki posiada) ;
 • osoba odpowiedzialna może się również u nas pojawić osobiście z dokumentem tożsamości w celu ustalenia haseł;

Konta inne

Dla kont związanych z inną działalnością naukową (np.: strony czasopism itp.) procedury postępowania są takie same jak powyżej. Należy pamiętać, że podania e-mailem muszą być wysłane tylko z osobistego adresu w domenie us.edu.pl przez kierownika jednostki organizacyjnej patronującej temu przedsięwzięciu. Podania na piśmie muszą być potwierdzone pieczątką. W razie wątpliwości prosimy pisać na adres postmaster@us.edu.pl.


Tematy powiązane:

Zakładanie konta dla strony WWW

Zasady postępowania z hasłami