Aby strona mogła być wyświetlana jako https i widziana jako bezpieczna, należy zabezpieczyć ją certyfikatem SSL/TLS.

Najprościej w panelu Pleska, w zakładce „Strony www i domeny”

Okno przedstawiające zakładkę "strony www i domeny". Wśród ikonek sowa opisana jako doradca wskazana czerwoną strzałką.

kliknąć w „Doradca”, następnie w pozycji „Bezpieczne strony internetowe z certyfikatami SSL/TLS kliknąć „Zabezpiecz”.

Srony www i domeny, okno Doradca. W pozycji "Bezpieczne strony internetowe z certyfikatem SSL/TLS" czerwona strzałaka wskazuje przycisk "Zabezpiecz"

Na kolejnym ekranie należy zaznaczyć nazwy domen do zabezpieczenia i kliknąć przycisk „Bezpieczne strony internetowe”.

Strona jest poprawnie zabezpieczona.

Można także:

wygenerować i przysłać do nas na certs@us.edu.pl plik z żądaniem podpisania certyfikatu .csr oraz wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz wniosku o udostępnienie certyfikatu (dostępny na stronie zawierającej instrukcję jak występować o certyfikaty DigiCert). Wówczas my występujemy o podpisanie certyfikatu i przesyłamy zwrotnie pełną ścieżkę certyfikatów w pliku .crt

Certyfikat ten jest podpisany przez DigiCert.

Potem w panelu Pleska trzeba wybrać kolejno:

Certyfikaty SSL/TLS → Dodaj certyfikat SSL/TLS → „Wgraj pliki certyfikatu” lub „Wgraj certyfikat jako tekst”.