/* */

POMOC > Pomoc dla użytkowników > Usuwanie wiadomości w webmailu Horde

Usuwanie wiadomości w webmailu Horde

Dla wygody użytkownika, usuwanie wiadomości w webmailu Horde można wykonywać na dwa różne sposoby.

Sposób usuwania wiadomości w webmailu Horde zależy od wyboru preferencji dla poczty na ekranie Narzędzia (kółko zębate)/Preferencje/Poczta/Usuwanie i przenoszenie wiadomości.

Kluczową preferencją jest: „Podczas usuwania wiadomości, czy przenosić je do folderu śmieci zamiast oznaczać jako usunięte w bieżącej skrzynce pocztowej?”.

Jeśli nie zaznaczymy tej preferencji, to:

– wybieramy wiadomość (zmienia się kolor i wyświetla się „ptaszek”)
– klikamy „Usuń”
– wiadomość zostaje oznaczona przekreśleniem czcionki i innym kolorem jako „usunięta, ale nie bezpowrotnie”
– wybierając działanie „Inne/Ukryj usunięte”, można spowodować, że usunięta wiadomość nie będzie widoczna
– wybierając działanie „Inne/Pokaż usunięte”, można spowodować, że usunięta wiadomość będzie (ponownie) widoczna
– wybierając działanie „Przywróć”, można spowodować, że usunięta wiadomość przestanie być traktowana jako „usunięta, ale nie bezpowrotnie”
– wybierając działanie „Inne/Wyczyść usunięte”, można spowodować, że usunięta wiadomość zostanie usunięta, ale tym razem bezpowrotnie

Jeśli natomiast zaznaczymy tę preferencję, to:

– wybieramy wiadomość (zmienia się kolor i wyświetla się „ptaszek”)
– klikamy „Usuń”
– wiadomość zostaje przeniesiona do folderu „Kosz”
– ponownie wybieramy wiadomość (ale w folderze „Kosz”)
– klikamy „Usuń”
– wiadomość zostaje usunięta bezpowrotnie


Wirtualny kosz

Gdy zdefiniowany jest wirtualny kosz to nie można usunąć ostatecznie maili, ponieważ wszelkie foldery wirtualne pozwalają jedynie na podgląd maili z innych folderów.

Możliwe są 2 sposoby działania:

  • utworzenie prawdziwego kosza
  • rezygnacja z kosza wirtualnego na rzecz wyboru „Pokaż usunięte” i „Wyczyść usunięte”.

 utworzenie prawdziwego kosza:

Kliknąć na „Poczta”, potem po lewej stronie rozwinąć „Foldery” i kliknąć „Utwórz skrzynkę pocztową”. Należy nazwać ją jakoś.
Następnie kliknąć na ikonkę kółka zębatego, potem wybrać kolejno Preferencje -> Poczta i w kolumnie „Wiadomość” kliknąć „Usuwanie i przenoszenie wiadomości”.

Pozycja „Podczas usuwania wiadomości, czy przenosić je do folderu śmieci zamiast oznaczać jako usunięte w bieżącej skrzynce pocztowej?” ma być zaznaczona.  Należy  rozwinąć listę poniżej i wybrać z niej tę nadaną utworzonej przed chwilą skrzynce pocztowej nazwę. Potem zapisać. Będzie istniał wtedy prawdziwy kosz, a nie wirtualny i będzie można kasować w nim wiadomości.

Po powrocie do poczty po lewej stronie powinien być widoczny nie „kosz wirtualny” a normalny „kosz” i w nim można usuwać wiadomości. Może być konieczność zrobienie w „Inne” z prawej strony ekranu (nie koło ikonki kółka zębatego) „Pokaż usunięte” i te, które są tam przekreślone (czyli zaznaczone do usunięcia)  ponownie usunąć – przeniosą się do prawdziwego kosza.. Potem można wejść do folderu „Kosz”, zaznaczyć wszystkie wiadomości (znaczek na górze) i naprawdę do końca je usunąć.

Ten sposób pozwala później na usuwanie wiadomości przy użyciu urządzeń mobilnych (np. smartfona czy tabletu)

rezygnacja z kosza wirtualnego na rzecz wyboru „Pokaż usunięte” i „Wyczyść usunięte”

Kliknąć na ikonkę kółka zębatego, potem wybrać kolejno Preferencja -> Poczta i w kolumnie „Wiadomość” kliknąć „Usuwanie i przenoszenie wiadomości”.Pozycja „Podczas usuwania wiadomości, czy przenosić je do folderu śmieci zamiast oznaczać jako usunięte w bieżącej skrzynce pocztowej?” NIE ma być zaznaczona (należy ją odznaczyć) i kliknąć „Zapisz”.

Kliknąć na „Poczta”, w „Inne” z prawej strony ekranu (nie koło ikonki kółka zębatego) kliknąć „Wyczyść usunięte”.

W tym przypadku nie ma możliwości usuwania niepotrzebnych maili za skrzynki przy użyciu urządzeń mobilnych.


21-11-2014 12:46 | akt. 18-05-2017 10:08
Copyright © 2007-2020 Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 14, p. 412A, 40-007 Katowice, e-mail dasius (at) us.edu.pl, tel. 32 359 1768
Accessibility