Sieć bezprzewodowa

Uniwersytet Śląski udostępnia sieć bezprzewodową dla pracowników, studentów oraz gości. Informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Do korzystania z sieci bezprzewodowej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail w domenie us.edu.pl pracowniczego lub studenckiego.

Ustawienia potrzebne do połączenia:

Dla pracowników

Dostęp do sieci uczelni i Internetu jest możliwy za pomocą urządzeń mobilnych w tych miejscach uczelni, w których uruchomione są punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej.

 • Dostęp do sieci bezprzewodowej uzyskuje się, wykonując odpowiednią konfigurację sieci w urządzeniu mobilnym:
  • SSID: pracownik-us
  • ochrona: WPA2-Enterprise
  • szyfrowanie: AES
  • metoda uwierzytelniania: Microsoft: Chroniony protokół EAP
  • certyfikat: AddTrust External CA Root
  • serwer: radius.us.edu.pl
  • uwierzytelnianie: Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAPv2)
 • Login: imie.nazwisko@us.edu.pl

Uwaga: jako login należy używać pełnego adresu email, razem z nazwą domeny!

 • Hasło: takie samo jak do poczty

Konta studenckie

 • Dostęp do sieci uczelni i Internetu jest możliwy za pomocą urządzeń mobilnych w tych miejscach uczelni, w których uruchomione są punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej.
 • Dostęp do sieci bezprzewodowej uzyskuje się, wykonując odpowiednią konfigurację sieci w urządzeniu mobilnym:
  • SSID: student-us
  • ochrona: WPA2-Enterprise
  • szyfrowanie: AES
  • metoda uwierzytelniania: Microsoft: Chroniony protokół EAP
  • certyfikat: AddTrust External CA Root
  • serwer: radius.us.edu.pl
  • uwierzytelnianie: Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAPv2)
 • Login: swój_nr_usid@us.edu.pl lub założony_alias@us.edu.pl

Uwaga: jako login należy używać pełnego adresu email, razem z nazwą domeny!

 • Hasło: takie samo jak do poczty

Tematy powiązane:

Sieć Eduroam

Przykładowe opisy konfiguracji systemów i urządzeń mobilnych dla sieci bezprzewodowych UŚ

Zakładanie konta e-mail

Certyfikaty