Instrukcja obsługi dla nowej wersji „Horde”.

Po otwarciu strony https://poczta.us.edu.pl wyświetli się następujący ekran logowania:

logowanie

W zależności od tego jakiego urządzenia używamy do połączenia się z Horde należy wybrać odpowiedni „tryb” połączenia. Jeśli połączymy się w innym trybie niż „Automatyczny” lub przy pomocy  urządzenia mobilnego (smartphone, tablet) strony mogą wyglądać inaczej niż na poniższych obrazkach.

 • Po wpisaniu poprawnych danych i wybraniu trybu „Automatyczny” (w przypadku komputera), wyświetli się:
  • przy pierwszym logowaniu:

pierwsze_logowanie

 • przy  kolejnych logowaniach:

horde_login_1

 • Na ekranie tym należy kliknąć  „Poczta”, otworzy się wówczas ekran:

poczta_1

 • Aby usunąć wiadomość ze skrzynki odbiorczej należy zaznaczyć ją i kliknąć „Usuń”:

usuwanie

 • To jedynie oznacza ją jako wiadomość usuniętą.  Aby ostatecznie usunąć ją ze swojej skrzynki, trzeba rozwinąć „Inne”, a następnie kliknąć „Wyczyść usunięte” – pokazuje to kopia ekranu:

wyczysc_usuniete

 • Aby utworzyć nowy podfolder należy jak na poniższym obrazku kliknąć „Foldery” i wybrać „Utwórz skrzynkę pocztową”

nowy_podfolder

Używanie książek adresowych jest możliwe po włączeniu takiej opcji.

W tym celu należy kolejno:

 • Najechać kursorem na kółko zębate (Podświetli się na zielono):

ustawienia

 • Rozwinąć „Preferencje” i wybrać „Poczta”:

ustawienia_poczta

 • Następnie trzeba kliknąć „Książki adresowe”:

ustawienia_poczta_ksiazka_adresowa

 • W okienku „Dostępne książki adresowe” zaznaczamy te, z których chcemy korzystać i klikając na dłoń przenosimy je do okna „Wybrane książki adresowe”:

ustawienia_poczta_ksiazka_adresowa_1

 • Następnie w oknie „Wybrane książki adresowe”  zaznaczamy po kolei te, z których chcemy korzystać i dla każdej wybieramy pola do wyszukiwania i zatwierdzany wybór klikając „Zapisz”:

ustawienia_poczta_ksiazka_adresowa_2

 • Powrót do skrzynki odbiorczej nastąpi po kliknięciu „Poczta” jak pokazano niżej:

powrot_do_poczta

Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości

 • Aby utworzyć nową wiadomość klikany w „Nowa wiadomość”:

nowa_wiadomosc

 • Uzupełniamy okienko:

nowa_wiadomosc_1

 • Jeśli chcemy wybrać adres/adresy odbiorców z książki adresowej (uprzednio skonfigurowanej jak wyżej), to zamiast wpisywać adres w polu „Do” klikamy w odpowiadający naszym celom eden z napisów „Do”, „DW” lub „UDW”:

nowa_wiadomosc_2

i wybieramy adresy jak w starej wersji Horde.

Aby ustawić wysyłanie informacji o nieobecności lub przekierowanie poczty przychodzącej na inny adres mailowy w nowej wersji Horde należy użyć mechanizmu filtrów.

 • W tym celu należy rozwinąć „Poczta” i wybrać „Filtry” jak na obrazku poniżej:

filtry

 • Wyświetli się wówczas następujące okienko:

filtry_1

 • I tam odpowiednio do potrzeb klikamy na napis „Nieobecność” lub „Przekaż”, a następnie wypełniamy odpowiednie pola.
 • Aby zakończyć pracę pod Horde (wylogować się) należy kliknąć na znaczek w prawym, górnym rogu ekranu:

wylogowanie