Aby skonfigurować klienta poczty Outlook Express:

 1. Otwórz program Outlook Express.
 2. Kliknij menu Narzędzia (Tools) i wybierz polecenie Konta… (Accounts…).
 3. Kliknij przycisk Dodaj (Add), a następnie kliknij polecenie Poczta (Mail).
 4. W polu Nazwa wyświetlana (Display name) wprowadź swoją nazwę i kliknij przycisk Dalej (Next).
 5. W polu Adres e-mail (Email address) wprowadź swój pełny adres e-mailowy (imie.nazwisko@us.edu.pl) i kliknij przycisk Dalej ( Next).
 6. W polu Moją pocztę przychodzącą obsługuję serwer wyberz pozycję IMAP.
 7. Wprowadź adres imap.us.edu.pl w polu Serwer poczty przychodzącej POP3, IMAP lub HTTP (Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server). Wprowadź adres smtp.us.edu.pl w polu Serwer poczty wychodzącej SMTP (Outgoing mail (SMTP) server).
 8. Kliknij przycisk Dalej (Next).
 9. Wprowadź swoją nazwę użytkownika (łącznie z @us.edu.pl) w polu Nazwa konta (Account name). Zaznacz pozycję Zapamiętaj hasło (Remember password). W polu Hasło (Password) wpisz swoje hasło i kliknij przycisk Dalej (Next).
 10. Kliknij przycisk Zakończ (Finish).
 11. Wyróżnij adres imap.us.edu.pl w obszarze Konto (jeżeli nie zmieniales ustawienia domyślnego) i kliknij przycisk Właściwości.
 12. Kliknij kartę Zaawansowane (Advanced).
 13. Zaznacz pole wyboru obok opcji Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) (This server requires a secure connection (SSL)) w obszarze Poczta wychodząca (SMTP) (Outgoing mail).
 14. Wprowadź wartość 465 w polu Poczta wychodząca SMTP (Outgoing mail (SMTP)).
 15. Zaznacz pole wyboru obok opcji Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) (This server requires a secure connection (SSL))w obszarze Poczta przychodząca (IMAP) (Incoming mail (IMAP)). Numer portu zostanie zmieniony na 993.
  *Kolejność pól serwera poczty wychodzącejprzychodzącej różni się zależnie od wersji. Upewnij się, że w każdym z pól zostały wprowadzone poprawne informacje.
 16. Kliknij kartę Serwery i zaznacz pole wyboru obok opcji Serwer wymaga uwierzytelnienia (My server requires authentication).
 17. Kliknij przycisk OK.