Aby skonfigurować klienta poczty Windows Live Mail 2011:

 1. Otwórz program Windows Live Mail 2011
 2. Kliknij Adres E-mail.
 3. W polu Adres E-mail wprowadź swój pełny adres e-mail w postaci imie.nazwisko@us.edu.pl
 4. W polu Hasło podaj swoje hasło. Jeżeli chcesz zapamiętać hasło na stałe w programie zaznacz Zapamiętaj to hasło.
 5. W polu Nazwa wyświetlana dla wysyłanych wiadomości wpisz swoje Imię i Nazwisko.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz z listy typ serwera IMAP.
 8. W polu Adres serwera wprowadź adres imap.us.edu.pl .
 9. Wpisz port 993 i zaznacz Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).
 10. Z listy poniżej Uwierzytelnij za pomocą wybierz Wyczyść tekst.
 11. W polu Nazwa użytkownika logowania wpisz swoj pelny adres e-mail w postaci imie.nazwisko@us.edu.pl (alias@us.edu.pl – konta studenckie).
 12. Sekcję Informacje o serwerze poczty wychodzącej uzupełniamy następująco::
 13. W polu Adres serwera wpisujemy smtp.us.edu.pl oraz Port 465
 14. Zaznacz Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) oraz Wymaga uwierzytelniania.
 15. Kliknij przycisk Dalej.
 16. Konto zostało dodane.