1. Uruchom program Outlook 2010;
 2. Kliknij Plik -> Ustawienia konta -> Dodaj lub usuń konta…
 3. W oknie Ustawienia kont kliknij Nowy…;
 4. W oknie Dodaj nowe konto uzupełnij pola Imię i nazwiskoAdres e-mail (imie.nazwisko@us.edu.pl, alias@us.edu.pl – konta studenckie) oraz podaj swoje hasło;
 5. Kliknij przycisk Dalej;
 6. Program wyszuka ustawienia serwera;
 7. Zaznacz opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera;
 8. Kliknij Dalej;
 9. Otworzy się okno Ustawienia internetowej poczty e-mail;
 10. W oknie zmień Typ konta na POP3, a Serwer poczty przychodzącej: pop3.us.edu.pl ( pop3stud.us.edu.pl – konta studenckie) i kliknij Więcej ustawień;
 11. Po otwarciu okna na zakładce Serwer wychodzący zaznacz Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej;
 12. Na zakładce Zaawansowane należy ustawić:
 13. Serwer przychodzący (POP): 995
  Zaznacz Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)
  Serwer wychodzący (SMTP): 587
  Użyj polączenia szyfrowanego następującego typu: TLS
 14. Kliknij OK. W następnym oknie zaznacz Przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej, kliknij Dalej. Konto zostanie przetestowane;
 15. Jeśli test wykona się bez błędów kliknij Zamknij, w przeciwnym wypadku sprawdż zakladkę Błędy i ponownie sprawdź konfiguracje.
 16. Konto zostało skonfigurowane. Kliknij Zakończ
 17. Zamknij okno Ustawienie kont.
 18. Konto zostało skonfigurowane i jest gotowe do użycia.