1. Uruchom program Outlook 2010;
 2. Kliknij Plik -> Ustawienia konta -> Dodaj lub usuń konta…
 3. W oknie Ustawienie kont kliknij Nowy…;
 4. W oknie Dodaj nowe konto uzupełnij pola Imię i nazwiskoAdres e-mail (imie.nazwisko@us.edu.pl) oraz podaj swoje hasło;
 5. Kliknij przycisk Dalej;
 6. Program wyszuka ustawienia serwera;
 7. Kliknij Zakończ;
 8. W kolejnym oknie kliknij dwukrotnie nowo utworzone konto;
 9. Otworzy się okno Ustawienia internetowej poczty e-mail;
 10. W oknie zmień Serwer poczty przychodzącej: imap.us.edu.pl i kliknij Więcej ustawień;
 11. Po otwarciu okna na zakładce Serwer wychodzący zaznacz Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej;
 12. Na zakładce Zaawansowane należy ustawić:
 13. Serwer przychodzący (IMAP): 143
  Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TLS
  Serwer wychodzący (SMTP): 587
  Użyj polączenia szyfrowanego następującego typu: TLS
 14. Kliknij OK. W nastepnym oknie zaznacz Przetestuj ustawienia konta po kliknieciu przycisku Dalej, kliknij Dalej. Konto zostanie przetestowane;
 15. Jeśli test wykona się bez błędów kliknij Zamknij, w przeciwnym wypadku sprawdż zakladkę Błędy i ponownie sprawdź konfiguracje.
 16. Konto zostało skonfigurowane. Kliknij Zakończ
 17. Zamknij okno Ustawienie kont.
 18. Konto zostało skonfigurowane i jest gotowe do użycia.