1. Otwórz program Microsoft Outlook 2003.
  2. Kliknij menu Narzędzia (Tools) i wybierz polecenie Konta e-mail (E-mail Accounts).
  3. Wybierz opcję Dodaj nowe konto e-mail (Add a new e-mail account) i kliknij przycisk Dalej (Next).
  4. Zaznacz przycisk opcji POP3, aby określić typ używanego serwera poczty przychodzącej, a następnie kliknij przycisk Dalej (Next).
  5. Wypełnij wszystkie konieczne pola, aby wprowadzić następujące informacje:
   • W części Informacje o użytkowniku (User Information) jako Imię i nazwisko (Your Name) wprowadź swoje dane w formie, w jakiej mają być wyświetlane w polu Od (From) wiadomości wychodzących, a jako Adres e-mail (Email Address) wprowadź swój pełny adres e-mailowy (imie.nazwisko@us.edu.pl, lub alias@us.edu.pl – konta studenckie).
   • W części Informacje o serwerze (Server Information) w polu Serwer poczty przychodzącej (POP3) (Incoming mail server (POP3)) wpisz pop3.us.edu.pl lub pop3stud.us.edu.pl (konta studenckie), a w polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) (Outgoing mail server) wpisz smtp.us.edu.pl
   • W części Informacje o logowaniu (Login Information) jako Nazwa użytkownika (User Name) wprowadź swoją nazwę użytkownika (łącznie z  @us.edu.pl).
  6. Kliknij przycisk Więcej ustawień (More Settings), a następnie kliknij kartę Serwer wychodzący (Outgoing Server).
  7. Zaznacz pole wyboru obok opcji Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania (My outgoing server (SMTP) requires authentication) i zaznacz opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej (Use same settings as my incoming mail server).

 • Kliknij kartę Zaawansowane (Advanced) i w obszarze Serwer przychodzący (POP3) (Incoming Server (POP3)) zaznacz pole wyboru obok opcji Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) (This server requires an encrypted connection (SSL)).
 • W obszarze Serwer wychodzący (SMTP) (Outgoing Server (SMTP)) zaznacz pole wyboru obok opcji Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) (This server requires an encrypted connection (SSL)) i w polu Serwer wychodzący (SMTP) (Outgoing Server (SMTP)) wprowadź wartość 465.
  Uwaga: Zalecane jest aby nie zaznaczać opcji Pozostaw kopię wiadomości na serwerze (Leave a copy of messages on the server) lub przynajmniej określić czas po jakim mają być one usuwane. W przeciwnym przypadku może dojść do przekroczenia przydzielonej pojemności skrzynki co skutkuje wstrzymaniem odbierania poczty.
 • Kliknij przycisk OK.
 • Kliknij przycisk Testuj ustawienia konta (Test Account Settings). Po wyświetleniu komunikatu Gratulacje! Ukończono pomyślnie wszystkie testy (Congratulations! All tests completed successfully) kliknij przycisk Zamknij (Close).
 • Kliknij przycisk Dalej (Next), a następnie kliknij przycisk Zakończ (Finish).