Poniżej znajdują się opisy konfiguracji wybranych popularnych programów pocztowych. Podstawowe parametry potrzebne do konfiguracji programów pocztowych znajdują się tutaj.

Uwaga: Konta studenckie nie obsługują protokołu IMAP.

Microsoft Outlook Express SMTP i POP3 | SMTP i IMAP
Windows Live Mail 2011 SMTP i POP3 | SMTP i IMAP
Microsoft Outlook 2003 SMTP i POP3 | SMTP i IMAP
Microsoft Outlook 2010 SMTP i POP3 | SMTP i IMAP
Mozilla Thunderbird SMTP i POP3 | SMTP i IMAP

Tematy powiązane:

Poczta WWW