Dostęp do statystyk odwiedzin stron WWW

Dla każdego konta Plesk tworzone są statystyki odwiedzin stron WWW. Statystyki zaczynają być tworzone w momencie utworzenia konta.

stat_1

Statystyki są dostępne na głównej stronie konta w zakładce „Strony WWW i domeny” (1)

Dostęp do statystyk znajduje się również w zakładce „Statystyki” (5)

Aby wyświetlić statystyki potrzebujemy stworzyć nowego użytkownika mającego dostęp do katalogu zabezpieczonego hasłem, w którym dostępne są statystyki.

Użytkownik nie musi mieć dostępu do panelu.

Użytkownika tworzymy klikając w link „Katalogi zabezpieczone hasłem” (4)

Otworzy się okno „Chronione katalogi dla domeny www.NASZA_DOMENA.us.edu.pl

stat_2

Klikając (1) wybieramy katalog dla którego chcemy utworzyć nowego użytkownika

stat_3

Dodajemy nowego użytkownika (2)

stat_4

Po utworzenia nazwy użytkownika i hasła, klikamy „OK

stat_5

Teraz klikając w link „Statystyki serwisu” (1 – rys. 1) otwiera się nowe okno przeglądarki w którym należy się zalogować przy pomocy stworzonego użytkownika i hasła.

stat_6

Dostęp do statystyk możemy też uzyskać przechodząc pod link: www.NASZA_DOMENA.us.edu.pl/plesk-stat/webstat/ i logując się uprzednio stworzonym użytkownikiem.

Pozwala to na dostęp do statystyk osobom, które nie potrzebują dostępu do panelu Plesk.

Statystyki serwisu dostępne są również w zakładce „Statystyki” – (1)

statystyki_panel

W oknie można znaleźć ogólne statystyki dla konta tj. ilość wykorzystanego miejsca oraz ilość zużytego transferu.

Klikając „Statystyki sieciowe” – (2) uzyskujemy dostęp do statystyk strony WWW.


Tematy powiązane:

zakładanie konta na stronę www

Plesk – konta FTP

Plesk – baza danych

Plesk – instalacja aplikacj na przykładze WordPress’a

Zakładanie konta e-mail

Zasady postępowania z hasłami

Informacje o hostingu UŚ