Dostęp do katalogów i plików konta PLESK przy pomocy FTP

Adres serwera:  theta.us.edu.pl

W podstawowym planie hostingowym można utworzyć 3 dodatkowe konta FTP.

FTP jest alternatywną metodą zarządzania katalogami i plikami umieszczonymi na koncie. Podstawową metodą jest interfejs WWW dostępny w zakładce „Pliki„.

Tworzenie nowego użytkownika dla dostępu przez FTP:

FTP_1

  • wybieramy zakładkę „Strony WWW i domeny” –  (1)
  • następnie jeśli menu na dole jest ukryte klikamy – (2)
  • wybieramy ustawienia „Dostęp FTP” – (3)

Otwiera się strona „Konta FTP

FTP_2

  • jeżeli chcemy dodać nowego użytkownika klikamy pole – (1)
  • jeżeli chcemy zmienić hasło istniejącego użytkownika klikamy tego użytkownika – (2)

W kolejnym oknie dodajemy nowego użytkownika lub zmieniamy hasło istniejącemu.

FTP_3

W nazwie użytkownika można używać małych znaków alfanumerycznych, myślnika oraz podkreślenia. Nazwa użytkownika powinna rozpoczynać się od małych liter alfabetu i powinna mieć od 1 do 16 znaków długości.

Po zakończeniu klikamy „OK

FTP_4

Można się teraz zalogować na nasze konto przy pomocy FTP używając nowo stworzonego użytkownika i hasła.

W przypadku problemów z konfiguracją połączenia szyfrowanego w Total Commanderze polecamy zapoznanie się z informacjami na stronach:

http://pomoc.wit.edu.pl/index.php/Konfiguracja_Total_Commander

W naszej konfiguracji Total Commandera należy podać:

Nazwa hosta:  ftps://theta.us.edu.pl

Użytkownik:  nazwa użytkownik FTP utworzonego dla tego konta

Hasło:  hasło tego użytkownika FTP

 


Tematy powiązane:

zakładanie konta na stronę www

Plesk – statystyki WWW

Plesk – baza danych

Plesk – instalacja aplikacj na przykładze WordPress’a

Zakładanie konta e-mail

Zasady postępowania z hasłami

Informacje o hostingu UŚ