Oddajemy do użytku nowego webmaila dla pracowników UŚ – Rouncube.

Uwaga: Studenci i doktoranci spoza Szkół Doktorskich nadal korzystają z webmaila Roundcube na serwerze studenckim:  //post.us.edu.pl

Jest on prostszy w obsłudze od starego (Horde), niemniej w związku z tym ma też ograniczenia:

  • nie umożliwia wysyłania bardzo dużych załączników – zachęcamy do zapoznania się z informacjami o dopuszczalnej w poczcie UŚ wielkości e-maili i załączników
  • nie daje dostępu do plików na starym serwerze hostingowym
  • filtry, które mają działać w naszym systemie pocztowym muszą znajdować się w zbiorze filtrów o nazwie ingo.

Aby użyć tego webmaila należy zalogować się na stronie //pocztus.us.edu.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Filtry (przekierowania, powiadomienia o nieobecności, czarne listy) zdefiniowane w horde są widoczne i działają w roundcube, niestety, te zdefiniowane w roundcube nie są widoczne (i nie mogą być modyfikowane) w horde.

Prosimy zatem o rozwagę przy naprzemiennym używaniu tych webmaili, a po czasie testowania na zdecydowanie się raczej na stosowanie jednego z nich.

Na ekranie logowania w polu „Nazwa” należy wpisać swój adres mailowy, zaś w polu „Hasło” – swoje hasło.

Ekran logowania webmaila roundcube. Logo UŚ i poczty, panel logowania. W polu "Nazwa" należy podać swój adres e-mail, zaś w polu "Hasło" hasło do niego a następnie kliknąć przycisk "Zaloguj". Informacja o nowym webmailu i link do strony ze wsparciem technicznym.

Widok skrzynki odbiorczej:

Logo uniwersytetu i poczty, ikonki przejścia do wiadomości odbiorczych, książki adresowej, ustawień, wylogowania, odświeżania widoku, tworzenia nowej wiadomości, odpowiedzi, odpowiedzi wszystkim, przekierowania, kasowania, oznaczenia jako spam, oznaczenia wiadomości, dodatkowych działań. 2 bloki dostępu do maili. W pierwszym bloku znajduje się lista dostępnych podfolderów. W drugim bloku w kolejnych wierszach wiadomości folderu odebrane(w przypadku wyboru innego podfolderu będą tam wiadomości w nim zapisane0 w postaci: temat, nadawca, data, rozmiar, ewentualnie symbol załącznika, jeśli jest w danej wiadomości.

Ekran tworzenia nowej wiadomości wraz z dodatkowymi opcjami:

Logo UŚ i poczty, ikonki powrotu do skrzynki odbiorczej, książki adresowej, Ustawień, wylogowania, powrotu do poprzedniej strony, "wyślij teraz", "wstaw podpis", "zapisz kopię roboczą", "sprawdź pisownię", "wstaw odpowiedź" , rozwijana lista z dodatkowymi opcjami : potwierdzenie odbioru, status dostarczenia, priorytet, zapisanie kopii we wskazanym folderze. Blok "kontakty" z listą dostępnych spisów kontaktów. Pola "od" (z wyborem zdefiniowanych tożsamości, "Do" , "Odpowiedź do", możliwość Dodania "CC", "Bcc", "Followup-To", pole "Temat", pole do wpisania treści i bok "Załączniki".

Wszelkich ustawień dokonuje się poprzez wybranie ikonki ustawienia:

Przejście do ustawień webmaila roundcube - wszelkich ustawień dokonuje się poprzez kliknięcie na ekranie skrzynki odbiorczej w ikonkę "Ustawienia"

Ustawienie podpisu, który będzie mógł być dodawany do wysyłanych wiadomości:

Ustawienie podpisu dla tożsamości-Logo UŚ i poczty, ikonki przejścia do skrzynki odbiorczej, książki adresowej, ustawień i wylogowania. zakładki "Preferencje, Foldery, Tożsamości, "Odpowiedzi" "filtry", "nieobecność". Hasło" "O programie". Wybrana zakładka "Tożsamości". Blok Tożsamości i wybrana tożsamość. W bloku "Edytuj tożsamości" zakładki "Ustawienia" i "Podpis". W zakładce "Podpis" w polu "Podpis" wprowadzana jest treść podpisu. Zaznaczenie pola "Podpis w HTML" powoduje przygotowanie dodawanego podpisy w postaci HTML. Zatwierdzenie kliknięciem w "Zapisz".

Ustawienie powiadomienia o nieobecności:

Logo UŚ i poczty, Ikonki: powrotu do skrzynki odbiorczej, ksiązki adresowej. ustawień, wylogowania. Zakładki: preferencje, foldery, tozsamosci, odpowiedzi, filtry, nieobecność, hasło, o programie. Wybrana zakładka nieobecność.Blok "Nieobecność". W części "Odpowiedź" w polu "Temat" wpisuje się temat powiadomienia o nieobecności, który ma otrzymać nadawca, w polu "Treść" treść powiadomienia, W pozycji "Początek nieobecności" w pierwszym polu datę, a w drugim godzinę rozpoczęcia nieobecności, analogicznie w polu "Koniec nieobecności". Status przełącza się pomiędzy "włączone" i "wyłączone". Pozostałe ustawienia najlepiej pozostawić bez zmian. Zatwierdza się wszystko kliknięciem w klawisz "Zapisz".

Możliwości ustawienia automatycznych operacji na przychodzących wiadomościach:

Logo UŚ i poczty. Ikonki: powrotu do skrzynki odbiorczej, książki adresowej. ustawień, wylogowania. Zakładki: preferencje, foldery, tożsamości, odpowiedzi, filtry, nieobecność, hasło, o programie. Wybrana zakładka filtry. W bloku "Zbiory filtrów"wybrana pozycja "ingo", w bloku "Filtry" wybrany #1. Blok "Definicja filtra": Część Nazwa filtru i "w stosuku do przychodzącej poczty" w tej chwili niewazne. W części "wykonaj nastepujące cznnosci" rozwinięta lista możliwości: "Przenieś wiadomość do", "Przekaz wiadomośc na konto", "wyslij kopie do". "odrzuc z komunikatem", "odpowiedz wiadomoscia o tresci", "Usuń wiadomość", "Ustaw flagi wiadomości", "Dodaj flagi do wiadomości", "Usuń flagi wiadomości", Ustaw zmienną", "wyślij powiadomienie", "zachowaj wiadomośc w Odebranych", "Przerwij przetwarzanie reguł".,

Ustawienie przekierowania wiadomości przychodzących:

Logo UŚ i poczty. Ikonki: powrotu do skrzynki odbiorczej, książki adresowej. ustawień, wylogowania. Zakładki: preferencje, foldery, tożsamości, odpowiedzi, filtry, nieobecność, hasło, o programie. Wybrana zakładka filtry. W bloku "Zbiory filtrów"wybrana pozycja "ingo", w bloku "Filtry" wybrany #1. Blok "Definicja filtra": Można określić nazwę filtra, "W stosunku do przychodzącej poczty" można wybrać "spełniających wszystkie poniższe kryteria", "spełniające dowolne z poniższych kryteriów" lub standardowo, do przekierowania całej poczty przychodzącej - "wszystkich". W części "wykonaj następujące czynności" Wybrane a listy "Przekaż wiadomość na konto" i w kolejnym polu należy wpisać adres, na który poczta ma być przekierowywana. Zdefiniowany filtr można wyłączyć (lub potem włączyć) zaznaczając (analogicznie odznaczając) pole "Filtr wyłączony". Całość zatwierdza się klikając w przycisk "Zapisz"

UWAGA: W naszym systemie pocztowym filtry, które mają działać muszą znajdować się w zbiorze filtrów o nazwie ingo.

Jeśli kopia przekierowywanej wiadomości ma pozostać również na serwerze trzeba zdefiniować drugi filtr:

Logo UŚ i poczty. Ikonki: powrotu do skrzynki odbiorczej, książki adresowej. ustawień, wylogowania. Zakładki: preferencje, foldery, tożsamości, odpowiedzi, filtry, nieobecność, hasło, o programie. Wybrana zakładka filtry. W bloku "Zbiory filtrów"wybrana pozycja "ingo", w bloku "Filtry" wybrany #1. Blok "Definicja filtra": Można określić nazwę filtra, "W stosunku do przychodzącej poczty" można wybrać "spełniających wszystkie poniższe kryteria", "spełniające dowolne z poniższych kryteriów" lub standardowo, do przekierowania całej poczty przychodzącej - "wszystkich". W części "wykonaj następujące czynności" wybrane z listy "zachowaj wiadomość w Odebranych", przycisk plus i ponownie dodane wybrane z listy "Przerwij przetwarzanie reguł".Zdefiniowany filtr można wyłączyć (lub potem włączyć) zaznaczając (analogicznie odznaczając) pole "Filtr wyłączony". Całość zatwierdza się klikając w przycisk "Zapisz".

Tworzenie podfolderów – sposób przejścia do ekranu tworzenia podfolderów.

Logo UŚ i poczty. Ikonki: powrotu do skrzynki odbiorczej, książki adresowej. ustawień, wylogowania. Zakładki: preferencje, foldery, tożsamości, odpowiedzi, filtry, nieobecność, hasło, o programie. Wybrana zakładka foldery. W bloku foldery lista dostepnych folderów, kliknięcie w znak plusa umozliwia dodanie kolejnego.

Tworzenie podfolderów na przykładzie podfolderu „Kosz”, który jest potrzebny do usuwania wiadomości ze skrzynki

Logo UŚ i poczty. Ikonki: powrotu do skrzynki odbiorczej, książki adresowej. ustawień, wylogowania. Zakładki: preferencje, foldery, tożsamości, odpowiedzi, filtry, nieobecność, hasło, o programie. Wybrana zakładka foldery. W bloku "Foldery" lista dostępnych folderów. Po kliknięciu w znak plusa pozwalajacy na utworzenie nowego folderu w bloku "Własciwości folderu" w zakładce "położenie" w polu "Nazwa folderu" należy wpisać "Kosz", a w plu "Folder nadrzędny nalezy pozostawić znaczki ---. Operację zatwierdza się klikając w przycisk "Zapisz".y

Przypisanie folderów do funkcji

Logo UŚ i poczty. Ikonki: powrotu do skrzynki odbiorczej, książki adresowej. ustawień, wylogowania. Zakładki: preferencje, foldery, tożsamości, odpowiedzi, filtry, nieobecność, hasło, o programie. Wybrana zakładka Preferencje. W bloku Sekcja lista interfejs uzytkownika, widok skrzynki pocztowej, wyświetlanie wiadomości, tworzenie wiadomiści ksiązka adresowa, foldery specjalne, ustawienia serwera. Wybrane foldery specjalne. W bloku foldery specjalne w części opcje główne możliwość zaznaczenia pola przy "Pokaż prawdziwe nazwy folderów specjalnych" , w następnych liniach możliwość wyboru z list rozwijalnych utworzonych folderów konkretnych nazw, które chcemy przypisać jako docelowe do zapisywania w nich kolejno: kopii roboczych, wysłanych, spamu, kosza i archiwum. W molejnej części mozliwośc określenia podziału archiwum. Zatwierdzanie przyciskiem Zapisz.

Kasowanie wiadomości:

Wiadomości przenosi się do kosza albo poprzez zaznaczenie i kliknięcie na ikonkę kasowania Czerwony, przekreslony okrąg. , albo poprzez zaznaczenie i przeciągnięcie do folderu „Kosz”.

Ostateczne usunięcie wiadomości – wejście do folderu „Kosz”, zaznaczenie ich i kliknięcie w ikonkę usuwaniaCzerwony, przekreslony okrąg..