Uwaga!: Strony ze starego hostingu nie są przenoszone automatycznie. Przenosin należy dokonać samodzielnie po założeniu konta na nowym hostingu.

Zapotrzebowanie na strony WWW należy zgłaszać tak samo jak do tej pory: Zakładanie konta na stronę www

Tworzona strona będzie zamieszczona na nowym hostingu obsługiwanym za pomocą systemu Plesk.

W celu zalogowania się do panelu proszę wejść pod adres

https://theta.us.edu.pl:8443

login_plesk

i zalogować się:

Użytkownik: LOGIN
Hasło: HASŁO

panel_plesk

Hasło można zmienić klikając na górnym pasku na „zalogowany jako NAZWA_UŻYTKOWNIKA” i wybierając „edytuj profil”. Tam można również zmienić wersję językową panelu (dostępne są wersje polska i angielska).

Stronę instaluje się przez  kliknięcie w „Aplikacje” („Applications”) koło ikonki kółka zębatego w lewym okienku. Jeśli nie jest to widoczne, należy kliknąć „Pokaż więcej” („Show More”)  u dołu lewego okienka.

Przy instalacji wybranej z listy aplikacji, np. Joomli najlepiej wybrać  „Instaluj (spersonalizowane)” i zainstalować nie w podanej domyślnej lokalizacji [domena]/joomla, tylko bezpośrednio w [domena]/ (w przeciwnym wypadku adres strony będzie [domena].us.edu.pl/joomla, a nie [domena].us.edu.pl

W przypadku zainstalowania aplikacji w podkatalogu można w httpdocs utworzyć plik .htaccess i odpowiednim wpisem przekierowywać na tę domenę. Nie zaleca się przekopiowania strony z podkatalogu do katalogu głównego – traci się możliwość zarządzania nią i poziomu Pleska, a w przypadku dezinstalacji aplikacji w podkatalogu Plesk usunie automatycznie bazę danych i strona przestanie działać.

W razie potrzeby zainstalowania innej aplikację – prosimy o informację jaką, albo rozszerzymy wówczas listę aplikacji do wyboru, albo poinformujemy jak ją  wgrać i zainstalować.

(aplikacje do zainstalowania należy wgrać do katalogu httpdocs)

Podgląd instalowanej strony dostępny będzie z panelu Pleska -„Podgląd” w zakładce „Strony WWW i domeny” („Preview”  w  „Websites &Domains”) . Gdy będzie gotowa – proszę o maila, przełączymy w DNS-ie nazwę domenową na nowy serwer i będzie widoczna dla innych.

Baza danych zakładana jest w trakcie instalacji aplikacji.

Uwaga: Joomla nie akceptuje nazwy administratora z kropką.

W razie potrzeby można dostać się do niej mechanizmami phpmyadmina klikając w zakładce „Stromy WWW i domeny” („Websites &Domains”)  w prawym okienku  „Bazy danych”(„Databases”).

Do wgrywania plików służy  „Menedżer plików” („File Manager”). Można go znaleźć  w zakładce „Stromy WWW i domeny” („Websites &Domains”) .  Jeśli nie jest widoczny, należy kliknąć „Pokaż więcej” („Show More”)  u dołu lewego okienka. Wgrywać można pojedyncze pliki lub skompresowane katalogi w formacie zip, które można tam klikając  „Więcej” („More”) rozpakować. Można również zip-owć katalogi tam istniejące i ściągać ja na komputer lokalny w celu archiwizacji, a także wprost tworzyć katalogi, pliki i edytować pliki, zmieniać uprawnienia do plików i katalogów.

UWAGA: Archiwizacja strony należy do właściciela konta hostingowego.

UWAGA: Systematyczna aktualizacja mechanizmów strony należy do obowiązków właściciela strony (jedynie Kreator stron WWW jest aktualizowany przez nas).

W „Dostęp do hostingu” można zmienić hasło do użytkownika systemowego, którym należy się logować  (tym użytkownikiem i ustawionym tam hasłem) do FTP zwykłego – nazwa hosta theta.us.edu.pl

Ogólna dokumentacja systemu Plesk dla użytkownika znajduje się tutaj.

System został przez nas wdrożony z uwzględnieniem specyfikacji naszej  infrastruktury, więc nie wszystkie rzeczy w dokumentacji dotyczą naszej instalacji (np nie można zakładać adresów e-mail, list mailingowych  itp.)

Od 23 września 2019r. każda nowa strona internetowa będzie musiała spełniać wymagania uchwalonej 21 lutego 2019r. „Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – WCAG 2.0”.

 Z treścią ustawy można zapoznać się na stronie Sejmu.


Tematy powiązane:

Zakładanie konta na stronę www

Zakładanie konta e-mail

Zasady postępowania z hasłami

Informacje o hostingu UŚ

Plesk – konta FTP

Plesk – statystyki WWW

Plesk – baza danych

Plesk – instalacja aplikacji na przykładzie WordPress’a