Listy mailingowe  (dystrybucyjne, dyskusyjne)

Listy mailingowe mogą być tworzone na potrzeby wydziałów, zakładów, katedr, instytutów i jednostek organizacyjnych uczelni.

Do założenia tego typu list potrzebne jest podanie od dziekana, kierowników zakładów, katedr i instytutów lub jednostek organizacyjnych, czyli:  dla wydziału – Dziekana. dla katedry – Kierownika Katedry, dla instytutu – Dyrektora Instytutu, dla jednostki organizacyjnej – Kierownika tej jednostki.

Może być ono skierowana do nas w formie mailowej (z osobistego adresu w domenie us.edu.pl na postmaster@us.edu.pl) lub papierowej (pismo skierowane do Działu Administracji Sieci i Usług Sieciowych z podpisem i pieczątką).

W podaniu (mailu) musi być określone ponadto:

  • kto będzie administratorem i moderatorem listy
  • czy lista będzie listą dyskusyjną (wszyscy członkowie listy mogą na nią pisać) czy dystrybucyjną (tylko wskazane osoby mogą wysyłać na nią maile – wtedy należy wymienić te osoby)
  • jakie będą źródła adresów odbiorców (jeśli będą tam tylko adresy uczelniane, możemy określić ich automatyczną aktualizację z bazy LDAP według jednostek organizacyjnych, jeśli nie – administrator będzie musiał sam je wpisywać i dbać o ich aktualność

Proponowane adresy listy muszą wyglądać w następujący sposób:  nazwa-l@us.edu.pl, gdzie nazwa to proponowana nazwa listy.

Więcej o tego typu listach można znaleźć tutaj (Wikipedia)