Limity wielkości maili i załączników w poczcie uniwersyteckiej

Wielokrotnie spotykamy się z pytaniami jak duży załącznik można wysłać z konta uniwersyteckiego.

Całość wysyłanych i odbieranych e-maili wraz z wszelkimi załącznikami i nagłówkami dodawanymi przez system pocztowy Uniwersytetu Śląskiego nie może przekroczyć 60MB.

Uwaga: to, że można taki mail wysłać, nie oznacza, że odbiorca go dostanie! To zależy na jaki adres będzie wysyłany ten e-mail. Jeśli na adres w domenie us.edu.pl, to tak gdyż limit wielkości e-maila wychodzącego i przychodzącego jest taki sam, natomiast maile wysyłane na serwery zewnętrzne mogą być przez nie odrzucane jako zbyt duże. I tak domyślną, akceptowaną wielkością jest 30MB, choć Gmail ma na przykład ograniczenie do 20MB.
Warto wysyłając e-mail zastanowić się nie tylko jak duży załącznik można wysłać, ale również czy to dotrze do odbiorcy.

Wielkość akceptowanych przez system pocztowy UŚ załączników zależy od sposobu wysłania.

Outlook

Outlook ma własne ograniczenia i nasze ustawienia nie mają na to wpływu.

Webmail Roundcube

Wielkość załącznika do 59MB, całość e-maila wraz z nagłówkami do 60MB

Webmail Horde

W przypadku załączników większych niż 2MB załącznik jest umieszczany w specjalnym obszarze naszego serwera pocztowego, a odbiorca otrzymuje link do niego,  po kliknięciu w który pobiera załącznik z naszego serwera wprost na swój komputer. Gdy go pobierze, nadawca jest o tym informowany i może zadecydować o skasowaniu pliku z naszego serwera. Bezpośrednio pocztą elektroniczną przesyłany jest tylko link do załącznika, czyli wielkość załącznika nie wpływa na wielkość całego e-maila.

Można w ten sposób przesyłać bardzo duże załączniki, niemniej i tu są pewne ograniczenia, np. wielkość dostępnej w danym momencie przestrzeni na serwerze na tak przesyłane załączniki (zależna od tego ile osób wysłało w ten sposób duże załączniki i czy je po pobraniu przez odbiorców skasowało) oraz czas przesyłu załącznika z komputera nadawcy na nasz serwer. Aby uniknąć zawieszania się połączeń, każdy system oparty o przeglądarki internetowe ma określony czas oczekiwania na zakończenie operacji. Jeśli więc plik załącznika jest bardzo duży, a łącze internetowe osoby wgrywającej go średnio szybkie, może się okazać, że trwa to zbyt długo i operacja zakończy się niepowodzeniem. To samo dotyczy osoby odbierającej takiego e-maila i pobierającej ten załącznik. Inną wadą tego sposobu jest ograniczony czas przechowywania załącznika na serwerze (nawet, jeśli nadawca go nie usunie) – po tym czasie adresat nie będzie mógł go pobrać, a także będzie miał w swojej skrzynce odbiorczej treść e-maila, ale nie będzie miał załącznika o ile go nie pobrał i nie zapisał sobie na swoim dysku.