Sieć VPN Uniwersytetu Śląskiego

Krotka informacja czym jest VPN znajduję się na stronach naszego serwisu.

Instrukcja konfiguracji połączenia VPN w Windows XP:

 • kliknij Start/Panel sterowania/Połączenia sieciowe
 • kliknij Zadania sieciowe -> Utwórz nowe połączenie
 • kliknij Dalej
 • zaznacz „Połącz z siecią w miejscu pracy”
 • kliknij Dalej
 • zaznacz „Połączenie wirtualnej sieci prywatnej”
 • kliknij Dalej
 • wpisz nazwę połączenia (np. USNET)
 • kliknij Dalej
 • zaznacz „Nie wybieraj połączenia początkowego” (zakładamy, że połączenie z siecią publiczną – np. Neostrada – jest już uruchomione)
 • kliknij Dalej
 • wpisz nazwę serwera VPN „vpn.us.edu.pl”
 • kliknij Dalej
 • wybierz „Nie używaj mojej karty inteligentnej”
 • kliknij Dalej
 • liknij Zakończ (możesz tu dodać skrót na pulpicie)
 • pojawi się okienko „Łączenie z USNET”
 • kliknij Właściwości
 • kliknij kartę Sieć
 • wybierz „Typ wirtualnej sieci prywatnej” -> Sieć VPN z protokołem PPTP
 • kliknij OK
 • w polu „Nazwa użytkownika” wpisz swój identyfikator: imie.nazwisko@us.edu.pl (lub usid@us.edu.pl, albo alias@us.edu.pl w przypadku studentów)
 • w polu „Hasło” wpisz swoje hasło
 • możesz zapisać tę nazwę użytkownika i hasło
 • kliknij Połącz
 • zostaniesz połączony z USK USNET (szyfrowanie MPPE 128).
 • adres IP komputera PC będzie należał do podsieci 155.158.251.0/24, stając się częścią USK USNET za pośrednictwem sieci publicznej.

Tematy powiązane:

Instrukcja konfiguracji VPN w Windows 7