Konfiguracja obsługi konta uniwersyteckiego za pośrednictwem poczty Gmail (pop3)

Uwaga: Nie zalecamy używania kont pocztowych na zewnętrznych serwerach do obsługi poczty uniwersyteckiej.

W celu poprawnego skonfigurowania obsługi konta uniwersyteckiego za pośrednictwem poczty Gmaila należy:

 1. Zalogować się na swoje konto pocztowe na Gmailu
 2. Wybrać „Ustawienia” (kółko zębate w prawym, górnym rogu)
 3. Wybrać zakładkę „Konta i importowanie”
 4. W linii „Sprawdź pocztę na innych kontach (używając POP3):” wybrać „edytuj informacje”
 5. W okienku „Edytuj konto pocztowe” powinny znaleźć się następujące wpisy:
 • Adres e-mail: adres uniwersytecki (imie.nazwisko@us.edu.pl)
 • Użytkownik: adres uniwersytecki (imie.nazwisko@us.edu.pl)
 • Serwer POP: pop3.us.edu.pl
 • Port: 995

Musi być zaznaczone okienko przy linii: ” Zawsze korzystaj z bezpiecznego połączenia (SSL) podczas pobierania wiadomości.

Hasło do konta uniwersyteckiego, które ma być obsługiwane za pomocą poczty Gmail wpisuje się w polu Hasło wybierając „Edytuj swoje hasło”

Dokonane zmiany należy zatwierdzić klikając „Zapisz zmiany”

Od razu można w następnym okienku zaznaczyć „tak, chcę wysyłać wiadomości jako (adres uniwersytecki) i zakończyć konfigurację klikając „Zakończ”.

W przypadku, gdy ktoś chce wysyłać pocztę z konta uniwersyteckiego za pośrednictwem konta Gmail, w linii „Wyślij pocztę jako:” wybiera „Dodaj inny adres e-mail, którego jesteś właścicielem” lub przy zmianie już ustawionego, wybiera przy nim „Edytuj informacje” i ma do wyboru 2 możliwości:

 1. „Wyślij przez Gmail (łatwiejsza konfiguracja)” – w przypadku tej opcji należy postępować zgodnie w wyświetlanymi na ekranie informacjami
 2. „Wyślij przez us.edu.pl serwery SMTP” – w przypadku tej opcji należy wpisać:
 • Serwer SMTP: smtp.us.edu.pl
 • Nazwa użytkownika: adres uniwersytecki (imie.nazwisko@us.edu.pl)
 • Zaznaczyć “Połączenie zabezpieczone protokołem TLS”

 


Tematy powiązane:

Poczta WWW